Psyke og rum

Som speciale på psykologistudiet ved Aalborg Universitet, skrev jeg i 2007 Psyke og rum. Om rummet i psykologien og psykologien i rummet.

Afhandlingen drejer sig om, hvordan psykologien kan begribe betydningen af rummet i almindelighed og arbejdspladsen i særdeleshed.

Specialet best√•r dels af en videnskabsteoretisk unders√łgelse af psykologiens forhold til rummet og dels en unders√łgelse af, hvordan psykologien kan forholde sig til arbejdsrummet som et bindeled imellem individ og organisation.

Hent specialet her.