Psyke og rum

Som speciale på psykologistudiet ved Aalborg Universitet, skrev jeg i 2007 Psyke og rum. Om rummet i psykologien og psykologien i rummet.

Afhandlingen drejer sig om, hvordan psykologien kan begribe betydningen af rummet i almindelighed og arbejdspladsen i særdeleshed.

Specialet består dels af en videnskabsteoretisk undersøgelse af psykologiens forhold til rummet og dels en undersøgelse af, hvordan psykologien kan forholde sig til arbejdsrummet som et bindeled imellem individ og organisation.

Hent specialet her.