Som erhvervspsykolog arbejder jeg for at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe et bedre og bæredygtigt arbejdsliv.

Mads Lindholm
Om Mads Lindholm

Jeg arbejder for, at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe et bedre og mere bæredygtigt arbejdsliv. 

Derfor er jeg erhvervspsykolog. Det har jeg været siden 2007, hvor jeg har beskæftiget mig med både terapi, forskning, ledelse, undervisning, kurser etc. 

Læs mere...

Online terapi og coaching

Det skal være trygt at tale med en psykolog. Derfor har jeg i lyset af coronakrisen valgt at tilbyde både fysiske og online-møder.

Ønsker du at booke en samtale eller en ledersparring, så kontakt mig på 40 44 48 44 eller skriv til mig på ml@madslindholm.dk.

Coronaledelse

Lige nu står vi i en situation, ingen af os var forberedt på. Coronakrisen sender bølger ind over samfundet.

www.coronaledelse.dk giver jeg gratis inspiration og værktøjer til dig, der kæmper for at bringe din virksomhed sikkert gennem krisen.

Ny bog: BEDRE
- om verden efter pandemien

Min nye bog handler om, hvordan vi sammen skaber en bedre og mere bæredygtig verden efter pandemien.

Bogens afsæt er mit arbejde med ledelse og trivsel under coronaen, og jeg fokuserer på temaer som tid, ledelse, menneskesyn og bæredygtighed.

Bogen kan købes i boghandlen, på nettet eller ved henvendelse til mig.

Læs mere...

Jeg tilbyder...

Ledersparring

Erhvervspsykologisk leder-sparring (executive coaching) handler om at udvikle dig som menneske og som leder. 

Jeg coacher ledere på alle niveauer. Sammen vælger vi de temaer, du ønsker at arbejde med.

Læs mere...

Psykologsamtaler

Sidder du fast i dit arbejdsliv eller privatliv? Er du ramt af stress? Føler du dig i tvivl, om du er god nok?

Som terapeut arbejder jeg særligt med stress, livsforandringer og eksistentielle spørgsmål.

Læs mere...

Supervision

Supervision handler om at sætte fokus, hvordan dine opgaver og dit arbejdsliv påvirker dig fagligt og personligt.

Jeg har særlig erfaring med supervision af ledergrupper, omsorgsfag og undervisere.

Outplacement

Et outplacementforløb er for dig, der står over for, at skulle afskedige medarbejdere - eller selv er blevet afskediget.

Outplacement handler om at hjælpe din medarbejder eller dig selv bedst videre til det næste job.

Foredrag

Har din virksomhed brug for inspiration og ny viden?

Jeg tilbyder foredrag om bl.a. ledelse, stress, samarbejde, trivsel, bæredygtighed og arkitekturpsykologi.

Workshops

Har din virksomhed eller dit team brug for forandring eller nye perspektiver?

Jeg tilbyder workshops om bl.a. ledelse, trivsel, stress og bæredygtighed.

Forløb

Konsulentforløb skræddersyes til din virksomheds udfordring og ønsker.

Jeg arbejder med forløb inden for psykisk arbejdsmiljø og organisations- og ledelsesudvikling

Bestyrelsesarbejde

Savner du psykologisk viden og input om adfærd, innovation og strategi i din bestyrelse?

Jeg deltager i advisory boards og bestyrelsesarbejde inden for erhvervsliv, kulturliv og kirkeliv.

Publikationer og bøger

Jeg er forfatter til en række artikler og bøger om ledelses, trivsel, bæredygtighed og arkitekturpsykologi.
Klik her for at se den samlede publikationsliste.

God arbejdslyst.nu - viden om det gode arbejdsliv

Bogen er fyldt med inspiration til, hvordan du skaber et godt arbejdsliv. Det handler om at skabe gode relationer, god dialog, gode rum og rammer for arbejdet og mening i arbejdet. Og du finder inspiration til, hvordan du håndterer konflikter, stres og undgår mobning.

Trivsel og balance
i byrådsarbejdet

Rapporten undersøger, hvordan det er at være kommunalpolitiker og baserer sig på survey og interviews blandt mere end 30 byrådsmedlemmer i landets 4 største samt den tilgængelige litteratur på feltet.

Læs mere på www.wice.dk/byraad

Hvad er mening?

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Krifas Videnscenter for God Arbejdslyst, TNS Gallup og WICE og analyserer en række elementer i oplevelsen af mening i arbejdet.

Læs mere på www.wice.dk/mening

Tryghedsskabende skadestue

En arkitekturpsykologisk undersøgelse af, hvad der skaber tryghed og reduktion af stress i et akutmiljø. Undersøgelsen er udarbejdet som led i arbejdet med fysiske ændringer af akut-modtagelsen på Aalborg Universitets-hospital.