Ledelse nu

Sammen med Jesper Vandtved Jensen udgav jeg i 2008 rapporten Ledelse nu. Frivillig ledelse i videnssamfundet.

Rapporten er skrevet som hovedopgave på HD-studiet i ledelse og organisation ved Aalborg Universitet, og beskæftiger sig med det specielle ved frivillig ledelse.

Vi trækker tråde fra den frivillige ledelse og til de ledelsesformer, der synes at blive aktuelle i videnssamfundet. Og vi konkluderer, at ledelse i frivillige organisationer besidder en række fællestræk med ledelse i videnssamfundet:

  • Motivationen handler om at skabe mening
  • Organiseringsformen drejer sig om netværk
  • Værdierne handler om følelser og om at have hjertet med
  • Tilstedeværelsen bliver løsrevet fra det fysiske og kan i stigende grad være virtuel

Rapporten indeholder samtidigt en af de første større undersøgelser af frivillig ledelse i kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, og er blevet brugt som udgangspunkt for kurser, foredrag og inspirationsdage.

Hent rapporten her.