Konsulentydelser

Bevæger din organisation sig i nye retninger?
Oplever du udfordringer, du har brug for hjælp til?
Trænger du til nye øjne på mulighederne?

Jeg løser psykologiske konsulentopgaver inden for fx:

  • Udvikling af organisation og ledelse
  • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
  • StresshĂĄndtering
  • KonflikthĂĄndtering
  • Psykologiske undersøgelser og analyser

Når man inddrager en ekstern konsulent i sin organisation, er det en mulighed for at få nye øjne på fastlåste problemstillinger eller at få øje på nyt udviklingspotentiale.

Et godt samarbejde forudsætter en stor faglighed og indsigt i de problemstillinger, der skal arbejdes med. Men det forudsætter først og fremmest tillid og klarhed over opgaven.

Jeg opdeler et konsulentforløb i 4 faser:

1. Opstart

I samarbejde identificerer vi problemstilling og mĂĄl for processen.

2. Kontrakt

Vi udarbejder et forslag til proces og forløb. Her afklares forventninger, mål og økonomi.

3. Udførsel

Forløbet gennemføres - og justeres evt. undervejs i gensidig dialog.

4. Afslutning

Forløbet evalueres og der laves en opfølgning på, hvordan de ønskede mål er blevet opnået.

Jeg sammensætter individuelle forløb, der er designet til at opfylde de mål, du ønsker i processen. Kontakt mig for at høre nærmere på ml@madslindholm.dk, telf. 40 44 48 44.