PhD om strategisk indretning

I mit PhD-forløb har jeg beskæftiget mig med strategisk indretning af vidensvirksomheder. Jeg har undersøgt, hvordan vidensarbejde påvirker virksomheders indretning og hvordan det er muligt at skabe rum og rammer, der understøtter vidensarbejde.

Særligt har jeg interesseret mig for, hvordan det er muligt at bruge indretning som strategisk faktor, dvs. hvordan den fysiske indretning kan brugs til at nå de organisatoriske og ledelsesmæssige mål.

Projektet fandt sted som et ErhvervsPhD-forløb i et samarbejde imellem Aalborg Universitet og Ib Lindholm A/S.

Hent abstract her.

 

PhD-kurser

Jeg har deltaget på følgende PhD-kurser:

26. – 30. november 2007:
Kvalitative forskningsmetoder (5 ECTS)
Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi

18. – 22. februar 2008
Metodologi i organisationsanalyser (5 ECTS)
Arr.: PhD Program in Organization Analysis, CBS.

7. – 11. april 2008
Innovation and Entrepreneurship Theory (5 ECTS)
Arr.: Forskerskolen i Organisations- og Ledelsesteori

18. – 20. juni 2008
Data Analysing Using SPSS (3 ECTS)
Arr.: Århus Universitet

24. – 24. juni 2008, 28. – 29. oktober 2008, 18. – 19. marts 2009
Erhvervskursus for ErhvervsPhD-studerende (7,5 ECTS)
Arr.: Haslund & Alsted og Handelshøjskolens Efteruddannnelsescenter

24. – 25. november 2009
Dialogue and Organisational Development (2 ECTS)
Arr.: The PhD programme in Education, Learning and Philosophy,
Aalborg Universitet

31. maj – 4. juni 2010
Classical Organization Theory (5 ECTS)
The Doctoral programme in Organization and Management Education,
Aalborg Universitet.