Velkommen

Som erhvervspsykolog arbejder jeg for at skabe udvikling og balance for mennesker og virksomheder.

Jeg er specialiseret i ledelse, trivsel, stresshåndtering og arkitekturpsykologi. Jeg tilbyder konsulentydelser, kurser og psykologsamtaler.

Siden 2007 har jeg arbejdet som erhvervspsykolog og har stor erfaring i at hjælpe mennesker og virksomheder med at skabe balance og udvikling.

Jeg er uddannet erhvervspsykolog, cand. psych. (2007), HD i organisation og ledelse (2012) og ErhvervsPhD i strategisk indretning (2012) fra Aalborg Universitet.

Jeg er forfatter til en række bøger, artikler og rapporter om bl.a. ledelse, trivsel, mening i arbejdslivet, frivillighed og arkitekturpsykologi. Senest har jeg udgivet God arbejdslyst.nu – viden om det gode arbejdsliv (2016).

Udover mit arbejde som psykolog, er jeg aktiv som musiker, komponist og korleder.

Du er velkommen til at kontakte mig på ml@madslindholm.dk eller tlf. 40 44 48 44.

Læs mere om…

Er du leder og søger udvikling og coaching? Læs mere…

Er du eller din medarbejder ramt af stress? Læs mere…

Søger du inspiration til at arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø? Læs mere…

Specialer

Ledelse

Ledelse handler om, at skabe bevægelse imod et fælles mål.

Jeg faciliterer strategiprocesser og organisationsudvikling og arbejder med ledersparring og det personlige lederskab.

Læs mere om ledersparring…

Trivsel

Jeg rådgiver i, hvordan man kan arbejde strategisk med det gode arbejdsliv igennem mening, relationer, dialog og rum.

Hent også inspiration i min bog God arbejdslyst.nu om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere…

 

Stresshåndtering

At gå i terapi er, at tage ansvar for, at der sker forandring i ens liv.

Som terapeut arbejder jeg særligt med problemstillinger, der knytter sig til stresshåndtering og eksistentielle problemstillinger

Læs mere…

Arkitekturpsykologi

De fysiske omgivelser, vi befinder os i, påvirker vores tanker, følelser og handling.

Jeg er PhD i strategisk indretning og arkitekturpsykologi og rådgiver om indretning af arbejdspladser og hospitalsmiljøer.

Ydelser

Konsulentydelser

Når man inddrager en ekstern konsulent i sin organisation, er det en mulighed for at få nye øjne på fastlåste problemstillinger eller at få øje på nyt udviklingspotentiale.

Jeg løser konsulentopgaver inden for ledelse og organisationsudvikling, trivsel og god arbejdslyst, helende arkitektur og arkitekturpsykologi.

Læs mere…

Kurser

Kurser, foredrag og temadage er muligheden for at blive opdateret med ny viden og inspiration.

Jeg tilbyder oplæg om bl.a. ledelse, trivsel og god arbejdslyst, stress, konflikthåndtering, helende arkitektur og arkitekturpsykologi.

Læs mere…

Psykologsamtaler

Samtaler med en erhvervspsykolog er en mulighed for at løse problemstillinger, der knytter sig til arbejdslivet.

Et samtaleforløb tager udgangspunkt i dine problemstillinger og ønsker, og formålet er at skabe forandring, så det igen bliver godt at være dig – både på arbejde og privat.

>> Terapi

>> Stressterapi

>> Ledersparring

Seneste bog

God arbejdslyst.nu
– viden om 
det moderne arbejdsliv

Min seneste bog God arbejdslyst.nu er fyldt med inspiration til, hvordan du og din arbejdsplads arbejder strategisk med trivsel.

Det handler om at skabe gode relationer, god dialog, gode rum og rammer for arbejdet og mening i arbejdet. Og du finder også inspiration til, hvordan du håndterer konflikter, stress og undgår mobning.

Bogen beskriver udviklingen hen imod det moderne arbejdsliv, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er menneskers evne til samarbejde, innovation og kreativitet, der er forudsætningen for at skabe vækst.

Læs mere og bestil bogen…